2006/06/29

Korrespondens: Det kom ett brev


Vi fick ett mail. Ett mail med en berättigad fråga dessutom. Brevställaren ställer sig frågande till vårt användande av uttrycket sartorialist. Han skriver:

"Då jag läst era artiklar under en längre tid har jag noterat att ni anväder uttrycket "sartorialister". Då jag inte exakt vet vad ordet, eller titeln, betyder försökte jag först googla det. Utan resultat. När jag sen kollade upp det på wikipedia så fick jag inte där heller någon hjälp.

Så nu till min fråga, finns det ens något ord som heter så? Och om, vad menas med det?

Mvh Fredrik Ljungberg"

Fredrik har givetvis helt rätt. Sartorialist finns inte i svenskan. Sartorialist borde däremot finns i svenskan. Anledningen till detta är mycket enkel; annars har jag och Josef inget ord för att beskriva vårt intresse för kläder. Inget ord kan fånga upp alla de aspekter av vårt intresse för kläder än ett ord som vi själva skapar och således fyller med värde via den kontext vi använder det i.

Men får man göra så här då? Får vi, helt ofrågat och utan lov från Horace, sätta ihop bokstäver i en speciell ordning och sedan hitta på vad det betyder? Så klart vi får. Precis på samma sätt som någon började använda metrosexuell eller guzz får vi kokettera med vår inställning till den sartoriella verkligheten och kanske, om vi har tur, skapa ett helt nytt ord med en helt ny betydelse. Vad den exakta betydelse är tänker jag överlåta åt framtida språkvetare att studera och härleda, jag tänker bara fortsätta använda ordet så som jag vill att det skall användas.

Så Fredrik, för att svara på din fråga, sartorialist, sartoriell och alla andra versioner av ordet betyder vad det betyder på den här bloggen. Och vad det betyder på den här bloggen bestäms av kontexten där vi använder det. Läser du noga så förstår du förmodligen vad det betyder. Om du är en sartorialist det vill säga.

5 comments:

Johan B said...

Mannen på bilden är han som driver thesartorialist.blogspot.com. Inte jag.

iohan said...

Jag vet inte om det var mannen bakom the sartorialist som myntade det, men han var mig veterligen före TWWW.
Således är det väl kanske coolt, men samtidigt lite fel, att kalla det er skapelse när processen inte var svårare än att översätta ordet till svensk betoning.

"sar·to·ri·al
adj.

Of or relating to a tailor, tailoring, or tailored clothing: sartorial elegance." - Dictionary.com


För övrigt, tack för er fenomenala blogg!

Johan B said...

Jag håller med om att det är något av hybris att kalla det vår skapelse. Men jag gör det i alla fall. Som Thomas brukar säga, "Det är bara hybris om man misslyckas".

Tack för berömmet.

Ace said...

Fredrik Ljungberg var bara inte bäst för Sverige i VM, på kvällarna låg han och utvecklade sitt själsliv och sina modekunskaper genom att läsa The Way We Wear andaktsfullt. Vi har äntligen fått en ny Niclas Kindvall, tror jag.

Johan B said...

Mmm, visst är han gullig Fredrik Ljungberg.

Utvecklade sitt själsliv, jo jag tackar :)