2006/06/09

Personligt: Ordet mode

För att knyta an till en tidigare post där jag endast i förbigående nämnde mitt tveeggade förhållande till ordet mode, så vill jag beröra det faktum lite mer i den här posten. Mode är givetvis en del av min vardag här på TWWW och ligger således mig varmt om hjärtat, men jag har också problem med vissa av substantivets aspekter. Eller mer de aspekter jag läser in i ordet:konsumtionshysteri; tillfällig estetik, som varar för stunden och sedan kan slängas; symboler som accepteras av en stor massa utan att relateras till historia och tradition. Men är det enbart min tolkning, utan kan det relateras till något mer relevant än mina fördomar? Svenska Akademiens ordbok benämner mode som "om för en kortare tid gällande bruk i fråga om snitt, färg o. d. på kläder l. frisyr o. d.; (av gällande smak föreskrivet) sätt att kläda sig" och Swedberg skrev redan i början på 1700 "(Han vill) hafva kläder efter mode" i Gudz barnas heliga sabbatsro. En del av de negativa aspekter jag läser in mode är kanske således inte helt grundlösa och jag föredrar ofta engelskans "fashion" och "fashionable", kanske på grund av att det inte är mitt modersmål och jag därför slipper språkligt bagage. Av samma anledning så brukar jag också säga, när någon frågar, att TWW handlar om kläder eller stil, mycket hellre än mode. På ett sätt stämmer det väl, men på något sätt så känns det som om att det är dags för mig att återerövra ordet, ge det en ny personlig betydelse så jag i alla fall kan uppleva en smula av intertextualitet när jag läser andra bloggar, böcker och tidskrifter om just mode.

Veckans mest vidriga blogpost hittar du här. TWWW förundras över att det finns sådana människor.

3 comments:

Johan B said...

TWWW vill göra det mycket tydligt att den sista raden i det här inlägget inte syftar till sk. bloggmobbning utan är ett försök till civilkurage i vår sordida och främlingsfientliga värld.

Och nej det är inte Tyskland det är fel på, det är att döma folk och kalla dem crackhoror som är den felande länken i inläggets resonemang.

Emma said...

Förundras med er. Men jag stör mig framför allt på alla stavfel, det gör ont när folk inte stavar ordentligt.

Johan B said...

Tja Emma, alla var inte lika vakna på svensklektionerna som vi var.